Jakob Weidemann: Partisan, 1946. Rolf E. Stenersens samling, Munchmuseet © Jakob Weidemann / BONO 2015

Stenersenmuseet

I smeltedigelen - Den tidlige Weidemann 18. september - 13. desember

Høsten 2015 vises en utstilling av Jakob Weidemanns verk på Stenersenmuseet. Utstillingen vil bestå av Stenersen-samlingenes egne verk, utvidet med innlån fra private og offentlige samlinger.

Stenersenmuseet ønsker å vie ekstra oppmerksomhet til Weidemanns mange verk i Rolf E. Stenersens samling fra perioden 1942-1961, av flere regnet som den mest dristige, eksperimentelle og komplekse. Ved siden av Stenersens mesén-virksomhet, så var Weidemann en av kunstnerne Stenersen ville vise i større omfang, på linje med blant andre Ludvig Karsten, Olav Strømme og Rolf Nesch.

Vi ønsker velkommen til en utstilling med en av det tyvende århundrets fremste billedkunstnere!

 


Stenersenmuseet er en del av Oslo kommunes kulturtilbud og ligger i 
hjertet av Oslo sentrum. I museet inngår tre private kunstsamlinger 
gitt til Oslo kommune, Rolf E. Stenersens samling, Amaldus Nielsens
samling og Ludvig O. Ravensbergs samling.  Se under "Utstillinger" 
om noen av disse samlingene vises.

Museet viser skiftende utstillinger med norsk og internasjonal kunst,
med størst vekt på samtidskunstnere.